Záruka kvality
Certifikováno a ověřeno!
Doprava zdarma
Již od 500 Kč
Dovážíme po celé Evropě
Expresní doprava po EU

Spánek

Spánek

Neopominutelnou součástí dobré životosprávy je kvalitní a pravidelný spánek. Spánek je základní mechanismus nutný pro fungování nervové soustavy, který se střídá s bděním v cirkadiánním rytmu. Během spánku dochází k regeneraci organismu a obnově mozkových funkcí.

Základní rozdělení spánku je na Non-REM spánek (synchronní) a REM spánek (paradoxní). V dospělosti převažuje non-REM spánek v poměru 4:1. U novorozenců převažuje poměrné zastoupení REM spánku v porovnání s dospělými. Předpokládá se, že synchronní spánek slouží k regeneraci somatických funkcí a paradoxní k obnově mozkových funkcí.  Množství a kvalita spánku je naprosto esenciální pro kvalitu CNS v bdělém stavu. Dobrý spánek je nutností, nikoli luxusem. Ne vždy se ho ale lidem dostává. 

 

 

Je mnoho důvodů, proč mají v dnešní době lidi problémy se spánkem. Ať už se jedná o vnější vlivy – nedostatek času, hluk nebo světelný smog – nebo o vlivy vnitřní – chronická bolest, duševní poruchy, stres a v neposlední řadě používání léků nebo energetických stimulantů. Tak či tak, kvalita spánku klesá, což má negativní dopad na fyzické i psychické zdraví jedince. Nedostatek spánku výrazně zhoršuje projevy duševních poruch a snižuje odolnost vůči stresu. Organismus je vyčerpaný a dochází k oslabení imunitního systému. Při dlouhodobém působení může dojít až k celkovému kolapsu a vyhoření.

 

Kanabidiol má uklidňující vliv, čehož využívají jak lidi s úzkostmi, tak sportovci při důležitých závodech. Tohoto účinku CBD dosahuje snížením hladiny kortizolu, známého také jako stresový hormon. Vysoká večerní hladina kortizolu způsobuje časté probouzení během spánku a je spojená s insomnií. Podle studií CBD dokáže značně snížit hladinu kortizolu už při dávce 300 mg přípravku. Dalším faktorem zhoršeného spánku může být chronický zánět nebo bolest. Kdo někdy jedno z nich zažil, dobře ví, že usnout se dá velmi těžko a buzení během spánku je časté.

 

Nejčastější léky proti bolesti – analgetika – jsou přitom nejen návykové, ale přináší i spoustu nepříjemných vedlejších účinků, mimo jiné zažívací problémy, poškození jater nebo zvýšení rizika mozkové mrtvice.

 

 

Naštěstí se ale CBD jeví jako dobrá alternativa. Jedním z účinků CBD je totiž jeho vliv na receptory nervové soustavy. Pozitivně reguluje inhibiční receptor v míše, což potlačuje vnímání chronické i neuropatické bolesti bez zvýšení analgetické tolerance. Jinak řečeno, CBD tlumí bolest bez nutnosti zvyšování dávky při dlouhodobém užívání. Navíc CBD podporuje tvorbu protizánětlivých cytokinů a potlačuje tvorbu prozánětlivých cytokinů. Ve výsledku zabraňuje přechodu zánětu do chronicity a ulevuje při zánětu chronickém.

 

V neposlední řadě CBD pomáhá i v případě spánkových poruch. Jak přesně ovlivňuje hloubku a kvalitu spánku je zatím ve stádiu výzkumu, nicméně testováním byl tento efekt zdokumentován a potvrzen. Při pozorování účastníci rychleji usnuli a prodloužila se jim REM fáze spánkového cyklu.  Velmi pravděpodobně půjde o mechanismus vyrovnání fyziologických pochodů interakcí v endokanabinoidním systému. Otazné v tom případě zůstává, co je příčina a co následek. Jestli CBD zlepší fyziologické pochody a tím i spánek, či zda pozitivně ovlivní spánek a tím docílí jeho vyššího regeneračního potenciálu. Ať už je princip jakýkoliv, podstatné je, že pozitivní efekt CBD je potvrzený.

 

Značnou výhodou CBD se jeví fakt, že působí na všech frontách. Při jeho užívání se spánek zlepšil, i když se důvody jeho špatné kvality lišily. Místo několika přípravků lze tak používat jeden.

Pozitivní účinky

CBD reguluje receptory endokanabinoidního systému, čímž ovlivňuje fyziologické pochody organizmu.

Může výrazně zlepšit hloubku a kvalitu spánku.

CBD ovlivňuje faktory zhoršeného spánku jako: úzkost, chronický zánět či bolest.

Jestli CBD zlepší fyziologické pochody a tím i spánek, či zda pozitivně ovlivní spánek a tím docílí jeho vyššího regeneračního potenciálu. Ať už je princip jakýkoliv, podstatné je, že pozitivní efekt CBD na spánek je potvrzený.

Dávkování

Dávka: 40-150mg/den

Způsob podání: olej, květy

Délka podání: kontinuálně

Zdroje: Mechoulam 2007; Mechoulam 2009; Vuolo et al. 2015, Shannon et al. 2019, Shannon et al. 2016

Naše produkty

Užití produktů s obsahem CBD má charakter podpůrného doplňku a jako takové nesplňují kritéria léčivého přípravku podle medicíny založené na důkazech (EBM). Jakékoli využití CBD pro zdravotní účely konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, včetně diskutování možných lékových interakcí s chronickou medikací a nastavení dávky. Prezentovaná dávka CBD je pouze orientační, protože každý organismus je na kanabinoidy různě citlivý a účinná dávka se může lišit případ od případu.

 

Pozn.: Veškeré informace uvedené v tomto článku, stejně jako na našich webových stránkách, slouží pouze a jen ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde publikovaných nemá povahu lékařské diagnózy, lékařského doporučení nebo doporučení léčebného postupu. Tato webová stránka je čistě informativní a jako taková nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné činnosti odporující platným zákonům ČR. 

Článek pro Vás zpracoval
MUDr. Vít Martin Matějka

V případě dotazů nás kontaktujte